De Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark vindt zijn oorsprong in de betrokkenheid van de bewoners van de (Oude) Kooi met hun park. Het park vormt het groene hart van de wijk en heeft een rijk verleden. Het is het eerste Leidse park dat (rond 1920) volgens het Volksparkconcept werd aangelegd. Het is ontworpen door de beroemde architect W.M. Dudok.

Verschillende generaties hebben in het park gewandeld, gespeeld en gesport, en - toen de muziektent er nog was - op zondag van muziek genoten. En, als de winter maar streng genoeg was en voor genoeg ijs zorgde, bleek de wijk ineens haar eigen ijsbaan te hebben! Ook al is de muziektent er niet meer, het park is nog steeds een plek waar jong en oud graag samenkomen.

image.jpeg

De reconstructie van het park naar het oorspronkelijke ontwerp van de architect Dudok, belooft het park een goede toekomst. Kinderen krijgen een fantastische speelplek, de jongeren een sportplek, en de honden een royaal uitrengebied. En als het zomer is, zal er volop gelegenheid zijn om gezellig op een bankje te zitten en van de zon of de spuitende vijver te genieten.

De Vereniging stelt zich tot doel om samen met de wijkbewoners en de gemeente Leiden het park zo goed mogelijk te benutten en te beschermen. Ook wil zij het park wat van zijn oude rol teruggeven door het organiseren van meer activiteiten. Zo wordt op dit moment b.v. gedacht aan een lampionnenoptocht ter gelegenheid van Halloween of Sint Maarten, een vrijmarkt voor kinderen op Koningsdag en, ter gelegenheid van de opening van het park, een heuse Jan Klaassen en Katrijn poppenkast.

De Vereniging is en blijft blij met nieuwe leden. De jaarlijkse contributie bedraagt slechts € 2. U wordt direct als lid ingeschreven door overmaking van dit bedrag op rekeningnr. NL89A0585881383 ten name van de Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark. Leden van de Vereniging worden door middel van  nieuwsbrieven als eerste op de hoogte gebracht van de activiteiten van de Vereniging.