NIEUWSBRIEVEN

Nieuwsbrieven zullen als eerste naar de leden van de Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark gestuurd worden. Een maand na verschijning zullen relevante passages uit toekomstige nieuwsbrieven op de website van de Vereniging geplaatst worden.

it de Nieuwsbrief van 8 november 2013
                                                                                                          
"...........................De herinrichting van het Kooipark is thans in een stroomversnelling terecht gekomen. Na een lange periode van voorbereiding gaat het nu toch echt gebeuren!
De aannemer, de B.V. Krinkels uit Zoeterwoude, die de werkzaamheden van de herinrichting gaat uitvoeren,  begint op korte termijn - waarschijnlijk al volgende week - met wat voorbereidingswerkzaamheden. De bedoeling is dat in de tweede helft van november de uitvoering van de plannen daadwerkelijk  gaan plaatsvinden. Volgens de huidige planning, zou de herinrichting eind april 2014 gerealiseerd kunnen zijn. Het zou mooi zijn als het heringerichte park op 1 mei 2014 geopend zou kunnen worden. 1 mei is de Dag van de Arbeid en de Kooi is van origine opgezet als een "elite" arbeidersbuurt, met veel aandacht voor groenvoorziening, sport en spel. Al met al lijkt het een heel toepasselijke datum!
 
...........................En dan nu wat meer over een heel belangrijke ontwikkeling met betrekking tot ons aller park.

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiden heeft

                HET KOOIPARK DE MONUMENTENSTATUS VERLEEND.

Op 20 februari 2012 heeft uw Vereniging voor het Kooipark de monumentenstatus aangevraagd. Al vrij snel bleek  het College van B en W, gesteund door de onafhankelijke Cultuurcommissie Cultuurhistorie Leiden hier positief tegenover te staan. Maar het probleem van de wateroverlast in de Kooi heeft tot vertraging in de besluitvorming geleid. Des te groter was de vreugde toen in de vergadering van 15 oktober jl. het College van B & W het Kooipark de monumentenstatus toekende. De Vereniging is hierover officieel geïnformeerd per brief van 16 oktober 2013. Bij deze brief was ingesloten een kopie van het "Registerblad Gemeentelijk Monumentenregister" (behorende bij B en W besluit nummer  13.0915 d.d. 15 oktober 2013, monumentennummer 1748) inzake het Kooipark.
Graag  noemen we hierbij wat overwegingen die een rol gespeeld hebben bij de toekenning van de monumentenstatus voor het Kooipark, zoals deze in bovengenoemd  Registerblad zijn
beschreven. Hierin valt te lezen dat het Kooipark een hoge cultuurhistorische en stedenbouwkundige waarde heeft, waarover het volgende:
"De cultuurhistorische waarde van het Kooipark is hoog. Allereerst omdat het als Volkspark ten gerieve van de arbeidersklasse is aangelegd. Het kenmerkt daarmee de maatschappelijke ontwikkeling van Leiden rond 1900 die in het teken stond van een verbeterde huisvesting en woonomgeving voor arbeiders, gebouwd door woningbouwverenigingen. Vanaf de aanleg tot heden zijn de buurtbewoners erg betrokken geweest bij het park, dit bepaalt eveneens de hoge waarde".

Ook wordt vermeld: "Het Kooipark heeft een hoge stedenbouwkundige waarde omdat het een bijzondere stap markeert in de evolutie die de Leidse stadsontwikkeling in de eerste helft van de twintigste eeuw doormaakte" en wordt er bevestigd dat het Kooipark  "het groene hart" van de buurt is, met een actieve bemoeienis van wijkbewoners.
Dankzij die bemoeienis, die uiteindelijk geleid heeft tot de oprichting van uw Vereniging, heeft het Kooipark nu de status van beschermd gemeentelijk monument en hoort het thuis in het rijtje van de Leidse Hout, het Plantsoen, de begraafplaats Groenesteeg en de Hortus Botanicus. Hier kunnen we als buurt toch heel trots op zijn.

image.jpeg

Zoals u weet, heeft de Vereniging zich steeds beijverd voor de terugkeer van de oude lantaarnpalen in het park. Dit leek in eerste instantie geen gemakkelijke zaak. Oude lantaarnpalen zijn in aanschaf duurder, maar ook in gebruik. Het beleid van de gemeente Leiden is dat in principe  deze uitsluitend geplaatst worden binnen de singels.  Echter, zeker ook gezien de reconstructie van het park naar de oude Dudok stijl, gekoppeld aan de monumentenstatus, leek het ons niet alleen een aanwinst voor de buurt, maar voor de hele gemeente Leiden, dat een park met een historie die teruggaat tot een eeuw geleden, dit ook middels de verlichting zou uitdragen.  Met grote dank aan allen van de gemeente Leiden die ons hierin steunden, berichten we vol trots dat de oude lantaarnpalen zullen terugkeren. Vooral nu het park door het weghalen van groen aan de kant van de Kooilaan vanaf de weg zichtbaar zal worden, mag dit als enorme aanwinst voor de buurt gezien worden."

Het Kooipark lijkt tegenwoordig sowieso meer in de belangstelling te staan. Zo heeft de gemeente het Kooipark opgenomen in een inzending voor de landelijke Erfgoedprijs 2013. Ook is er een film in de maak over Leiden Noord, waarin het Kooipark een rol speelt. Deze film zal te zijner tijd op het internet te zien zijn.
Wethouder Jan-Jaap de Haan memoreerde in een radio-interview naar aanleiding van de toekenning van de monumentenstatus aan het Kooipark, dat het park gedurende de Tweede Wereldoorlog als leverancier van hout (de bomen) en als aardappelveld gebruikt werd. Nu kunnen we zeggen: "Van aardappelveld naar beschermd gemeentelijk monument". Dit moeten we bij de opening van het heringerichte park toch op gepaste wijze kunnen vieren. Als Vereniging denken wij er alvast over na hoe dit leuk kan worden voor alle wijkbewoners.