LAATSTE NIEUWS

IN MEMORIAM

Op 22 januari 2014 beriekte ons het droeve bericht dat de Secretaris van de Vereniging
ALICE C. BESSELING
na een kortstondig verblijf in het LUMC is overleden.
Zij was zeer betrokken bij het Kooipark en de vereniging.
We zullen haar missen.

De Vereniging heeft tal van felicitaties ontvangen naar aanleiding van het verkrijgen van de monumentenstatus voor het Kooipark. En de Vereniging: dat zijn natuurlijk de leden. Zij zijn het die het werk van de Vereniging steunen en mogelijk maken.

Op 21 november 2013 heeft de gemeente Leiden een informatie-avond voor de bewoners van de wijk de (Oude) Kooi gehouden. Hiertoe zijn 1200 uitnodigingen gedaan. Het definitieve ontwerp werd nogmaals toegelicht. Betrokken ambtenaren van de gemeente Leiden waren aanwezig, evenals vertegenwoordigers van de B.V. Krinkels uit Zoeterwoude, die de werkzaamheden voor de renovatie uitvoert. Er was volop gelegenheid tot het stellen van vragen. De bijeenkomst werd druk bezocht, de stemming was positief, en vooral was het leuk de foto's te zien van de toekomstige beplanting in het park.

De werkzaamheden voor de herinrichting/reconstructie van het Kooipark zijn in volle gang. Het park is inmiddels geheel afgesloten. Om reden van veiligheid kan dit niet anders. Maar, het stemt de wijkbewoners een beetje verdrietig. Wandelaars missen hun rondje door het park, kinderen kunnen er niet spelen, en de honden en hun baasjes hebben het helemaal moeilijk. Zij ervaren problemen met de verkleinde uitlaatstrook. Hopelijk kan dit probleem snel worden opgelost.

Omdat het Kooipark nu tot de Leidse monumenten behoort, zal de Historische Vereniging Oud Leiden een artikel over het park opnemen in een van hun komende publicaties, waarschijnlijk in het mei 2014 nummer. Als dit op een of andere manier niet haalbaar blijkt, zal worden uitgeweken naar het augustus nummer.

De Nederlandse Tuinenstichting is een stichting die zich o.a. inzet voor het behoud en de ontwikkeling van groen erfgoed, zeker als dit van cultuurhistorische waarde is. Dit laatste is met het Kooipark het geval. In het verleden heeft de stichting met de Vereniging samengewerkt ten behoeve van een stukje over het Kooipark. Dit is in een uitgave van de Tuinenstichting verschenen. Een van de activiteiten die de stichting tot haar taken rekent, is het organiseren van excursies. Omdat Leiden en omgeving geinteresseerde tuinliefhebbers het nodige te bieden heeft, behoort een excursie naar Leiden tot de mogelijkheden. Bij een dergelijke excursie zal zeker ook een bezoek aan het Dudok/Kooipark worden gebracht.

De Vereniging zal bij de gemeente Leiden een aanvraag doen om in de Leidse Wegwijzer onder het kopje "parken/monumenten" te worden opgenomen. Ook zal worden bekeken welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot de jaarlijkse Leidse "open monumenten" dagen.

Cor Smit, stadshistoricus, heeft zich bereid verklaard om in de toekomst voor de Vereniging te schrijven over de wetenswaardigheden met betrekking tot de wijk De Kooi. Hulde aan Cor, die nog voor de oprichting van de Vereniging blijk heeft gegeven van zijn betrokkenheid bij de wijk.

En...................het blijkt dat zich ook egeltjes in het Kooipark bevinden. De egel is een beschermde diersoort en houdt op dit tijdstip van het jaar zijn winterslaap.