RECONSTRUCTIE

Frank Kalshoven van de gemeente Leiden is de ontwerper van de herinrichting van het park. Uitgangspunt bij de voorgenomen herinrichting was het park zodanig te renoveren dat de structuur, harmonie en allure van het gerealiseerde ontwerp uit 1920 weer zichtbaar zou worden. Gedurende de hele ontwerpfase zijn de wijkbewoners van de Kooi betrokken geweest bij de plannen. Tijdens informatieavonden hebben zij vrijelijk hun opvattingen kunnen geven met betrekking tot de herinrichting en toekomst van het park. Het huidige, definitieve ontwerp wordt breed gedragen door de wijk.

Al in het begin van de ontwerpfase heeft de Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark advies gevraagd aan de Bomenbond Rijnland. Deze heeft de plannen bestudeerd en vervolgens een boominventarisatie gemaakt. Het bleek dat maar een zeer gering aantal bomen gekapt hoeft te worden, waarvan verscheidene al dood dan wel in slechte conditie zijn. Een klein aantal bomen zal worden verplaatst.

image.jpeg

Het ontwerp voor de herinrichting van het Kooipark volgt het oorspronkelijke ontwerp van Dudok. Het park krijgt de oude padenstructuur uit 1920 terug. De structuur van Dudok zal de situering van de verschillend functies in het park helderder maken. Er zal meer kleur in het park komen. In het oorspronkelijke ontwerp van Dudok zijn veel rozen toegepast. Deze heesterrozen zullen terugkeren in het park. De hoofdentrees aan het Kooizicht en Parkstraat zullen bestaan uit brede paden, aan de zijkanten begeleid door bomen en gazon. Het zijn obstakelvrije, open en vrije doorgangen. Om in de stijl van Dudok te blijven krijgen de hoofdentrees een gemetselde pilaster (zuiltje) met subtiele verlichting. De twee diagonale assen vanaf het Kooizicht vormen een mooie zichtas richting de vijver.

Rondom het park komt een eenduidige rand/beplanting (meidoorns). Door het (gedeeltelijk) verwijderen van beplanting aan de Kooilaan wordt het park meer zichtbaar. Dit zal zeker bijdragen tot een gevoel van veiligheid bij de parkgebruikers. Niet alle beplanting aan de Kooilaan zal verwijderd worden. De "huisvesting" en broedplaats voor vogels (waaronder mussen) zullen worden ontzien. Het trottoir dat grenst aan het Kooipark zal worden vervangen; hierbij zullen nieuwe tegels worden gebruikt. De containers aan het Kooizicht zullen ondergronds gaan.

De vijver zal worden vergroot. Het is een belangrijk onderdeel - het hart - van het park met een bijzondere uitstraling. Het water geeft een ruimtelijk effect, meer openheid en een gevoel van vrijheid in dit relatief kleine park. De hoog spuitende fontein zal vanuit het midden van de vijver in de toekomst weer volop actief zal zijn. Bomen bij de vijver worden op zo'n manier geplaatst dat de vijver vanuit vele hoeken van het park zichtbaar zal zijn.

Het hondenlosloopveld wordt groter. Een groene omkadering van dit veld zal voor een duidelijke scheiding zorgen tussen het losloopgebied en de rest van het park. De speelplek voor de kleintjes wordt groter. Deze plek zal een nieuwe indeling krijgen en een groene afscheiding met de rest van het park. Het sportplein wordt verdiept met 0.60 meter. Dit plein zal rondom via trappen te betreden zijn. De brede randen van deze trappen kunnen worden gebruikt als zitplekken. Buiten het plein om zal de grond opgehoogd worden naar 0.80 meter. Als je op het plein staat moet je groter dan 1.40 meter zijn om over de heuvel heen te kunnen kijken. Door het plein verlaagd uit te voeren wordt een groot aantal ballen tijdens het sporten tegengehouden. In de winterperiode is er een optie om het plein om te toveren tot een ijsbaan.

De kinderspeelplaats wordt heel harmonieus ingericht met speeltoestellen die passen binnen de sfeer en inrichting van het park. Zij bieden tal van mogelijkheden, b.v. apekooien, balanceren, glijden, klimmen en klauteren. Onder de speeltoestellen zal kunstgras geplaatst worden.

Ook de oude lantaarnpalen zullen terugkeren in het park. Lees meer: Nieuwsbrief.

image.jpeg