DANKWOORD

De Vereniging tot Behoud en Bescherming van het Kooipark is velen dank verschuldigd. Graag noemen wij hier de volgende personen/organisaties:

De afdeling Monumenten en Archeologie van de gemeente Leiden die het mede mogelijk gemaakt heeft dat het Kooipark thans de monumentenstatus geniet.

Frank Kalshoven, ontwerper van de herinrichting van het Kooipark. Frank bleek onvermoeibaar in het verstrekken van materiaal. Veel van het beeldmateriaal dat u op deze website ziet, is verstrekt door Frank.

Cor Smit, stadshistoricus. Nog voor de oprichting van de Vereniging heeft Cor van zijn grote betrokkenheid met het Kooipark en de wijk de Kooi blijk gegeven, in geschrift, woord en daad.

De Bomenbond Rijnland. In een vroeg stadium van de herinrichting heeft de Vereniging de Bomenbond om advies gevraagd, waarbij de gedachte aan het behoud van de bomen centraal stond. Dit advies werd op zeer kundige wijze gegeven.

Onze "eigen" wijkbewoner, Frans Lardee. Frans heeft ons laten kiezen uit de grote hoeveelheid foto's die hij door de jaren heen van het Kooipark heeft gemaakt. De fontein die u op deze website steeds ziet terugkomen, is gemaakt op basis van een door Frans gemaakte foto.

De flexibele houding en humor van Inge Reisberman (www.kleinbedrijfcms.nl) die het technische gedeelte van de website voor haar rekening heeft genomen, heeft het werk aanmerkelijk lichter gemaakt.

Uit sympathie met de doelstelling van de Vereniging heeft drukkerij 4allprints (www.4allprints.nl) uit Voorhout op perfecte wijze, geheel belangeloos, het drukwerk van de Vereniging verzorgd.

Ten slotte een woord van dank aan Bart Keultjes (www.BK-office.nl) is hier ook zeker op zijn plaats. Bart werkt altijd als Eerste Hulp bij Computerproblemen, en zijn geduld met de minder computer-begaafden onder ons is bewonderenswaardig!


image.png

Op 21 december 2013 is deze website "de lucht" ingegaan. Deze website kwam tot stand met behulp van een financiële bijdrage uit het WOZ fonds, waarvoor onze dank.

Drie Leidse huurdersorganisaties hebben in 2006 de Stichting WOZfonds (www.wozfonds.nl) opgericht. Het bestuur van de stichting beheert in dit fonds het geld dat veel Leidse huurders teveel hebben betaald aan onroerende zaakbelasting (WOZ). Via het fonds komt het geld weer terug bij de huurders/bewoners in de stad Leiden in de vorm van activiteiten, voorzieningen (zoals b.v. deze website) of verbetering van de eigen woonomgeving.